Algemene voorwaarden


Algemene Reserveringsvoorwaarden

Introductie

De website xxxxxx.com (hierna de Website), is eigendom van HOLIDAY PROMOTION GROUP SC, (hierna HPG), gevestigd opPlaça Mas Pinell 2, Urbanización Mas Pinell, - Torroella de Montgrí - Girona (Spanje), en BTW nummer (NIF) J-17716325, ingeschreven in het Handelsregister van Palafrugell, A-1461/2002-1.

Alle accommodaties die op de Website worden aangeboden zijn in particulier bezit maar worden door ofwel HPG ofwel een ander agentschap beheerd. Alle woningen zijn geregistreerd als toeristische verblijven in het “registre d’Habitatges d’ús Turístic” (HUT) en worden door professionele bedrijven beheerd waardoor aan alle legale eisen wordt voldaan.

Inrichting en distributie van de woningen

Wij proberen alle woningen een eigen presentatie te geven op de Website. Echter, indien wij meerdere nagenoeg gelijke woningen in de verhuur hebben, kan het zijn dat deze woningen met één presentatie worden weergegeven. Dit betekent dat de woning die u uiteindelijk krijgt toegewezen licht kan afwijken van de foto’s en omschrijving op de website. Indien de faciliteiten van de woningen afwijken, zullen wij in de omschrijving alleen de faciliteiten noemen waarover alle woningen beschikken. Zo kan het voorkomen dat u in uw woning een vaatwasser aantreft terwijl deze niet in de omschrijving terug te vinden is.

Disclaimer

Naast de woningen die HPG beheerd, bieden wij op onze Website ook woningen aan van andere professionele agentschappen. Deze agentschappen zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de informatie van elke woning op onze Website. HPG heeft daarom geen aansprakelijkheid in geval dat de informatie incompleet of incorrect blijkt te zijn.

Op het moment dat u een reservering bevestigt, zal HPG aan de desbetreffende dienstverlener uw extra diensten (indien besteld) doorgeven. Het is vanaf dat moment de verantwoordelijkheid van de dienstverlener om de dienst naar behoren uit te voeren.

Elektriciteit

Bij sommige accommodaties en in sommige periodes van het jaar, is het elektra verbruik niet bij de huurprijs inbegrepen. Dit staat altijd vermeld onder de prijstabel, en vaak is er ook in de beschrijving van de woning een extra uitleg gegeven.

Huisdieren

Er staat op de Website bij elke woning aangegeven of een huisdier is toegestaan. Het reizen met een huisdier kan extra kosten met zich meebrengen. Als u reist met meer dan 1 hond of met een ander huisdier, dient u ons te informeren en wij zullen dan om toestemming vragen. In dit geval krijgt u een antwoord binnen 48 uur. Enkele belangrijke overwegingen bij het meenemen van een hond: neem een deken of bed voor uw huisdier mee en ventileer het huis vaak. Het is absoluut verboden dat uw huisdier zijn/haar behoeften doet in de tuin van het huis. Huisdieren hebben meestal geen toegang tot de gemeenschappelijke ruimtes (zwembad, tuinen ...) en u dient te allen tijde de gemeentelijke verordeningen (toegang tot het strand, aangelijnd...) in acht te nemen.

Betalingscondities

Om uw reservering te bevestigen vragen wij u een aanbetaling van 40% van het totaalbedrag binnen 5 dagen na reservering te voldoen. Indien de aanbetaling niet binnen 5 dagen wordt voldaan behoudt het kantoor het recht voor deze reservering te annuleren.

Als de reservering binnen 7 dagen plaats vindt, kan de aanbetaling enkel met credit/debet card betaald worden. Als de reservering meer dan 7 dagen voor aankomst wordt gedaan, kan de aanbetaling zowel per bankoverschrijving als per credit/debet (Maestro) card worden voldaan. De geaccepteerde credit cards zijn: Visa en Master Card.
Het restbedrag betaalt u bij aankomst tijdens de sleutelafgifte, samen met de borg en de extra toeslagen zoals vermeld in uw reservering. Hierbij is alleen betaling met credit of debet card mogelijk.

Verandering in inhoud of prijzen van diensten
Ondanks dat de prijzen en inhoud van de inbegrepen diensten met zorg wordt nagekeken, kan het zijn dat door technische of humane redenen een fout is gemaakt. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u binnen 1 werkdag na reservering hiervan op de hoogte gebracht. Mochten er veranderingen plaatsvinden in de prijs of inhoud van een dienst die door derden geleverd wordt nadat u gereserveerd heeft of tijdens uw verblijf, dan wordt u daar ook meteen van op de hoogte gesteld. U heeft in die gevallen recht om kosteloos de reservering te annuleren indien het om een substantiële verandering gaat.

Aankomst- en vertrektijden

In de meeste gevallen kunnen de gasten vanaf 16 uur de sleutels ophalen en moeten ze voor 10 uur de sleutels inleveren. De precieze tijden en voorwaarden verschillen per agentschap en worden in de reisinformatie duidelijk vermeld. Buiten hoogseizoen zijn de aankomst- en vertrektijden flexibeler. Neem contact op met de beheerder indien u buiten de op de reisinformatie genoemde tijden wilt aankomen of vertrekken.

Aankomst buiten kantooruren

Indien de gast buiten kantooruren wil aankomen, moet deze de beheerder vantevoren benaderen om te overleggen of dit mogelijk is. Deze dienst kan extra kosten met zich meebrengen. Meestal wordt dit op de Website al vermeld, maar anders is de beheerder verplicht dit te melden op het moment dat er een alternatieve regeling voor de sleuteloverdracht wordt getroffen. Het kan ook voorkomen dat de beheerder de gast vraagt het volledige huurbedrag vooruit te betalen in geval van late aankomst. Mocht de gast door onvoorziene omstandigheden later aankomen dan gepland, dan moet de gast onmiddellijk de beheerder hiervan op de hoogte stellen. De gast heeft in dit geval geen recht op restitutie van niet genoten nachten in het verblijf.

Bewoning van de accommodatie

De capaciteit van elke woning wordt aangegeven op de Website, de reserveringsbevestiging en de reisinformatie. Het is niet toegestaan deze maximale capaciteit te overschrijden, tenzij daarvoor expliciet toestemming gegeven is door de beheerder en/of eigenaar van de accommodatie. Mochten er –zonder toestemming– meer gasten in de accommodatie verblijven dan is toegestaan, heeft de beheerder/eigenaar het recht de gast te laten vertrekken. In dat geval heeft de gast geen recht op vergoeding.

Verloren sleutels of buitensluiting

Als de gast niet de woning kan betreden omdat de sleutels kwijt zijn ofwel de sleutels nog in de woning aanwezig zijn, kan dit extra kosten voor de gast met zich meebrengen, zeker in het geval dat er een nieuw slot aangebracht moet worden. De kosten hiervan verschillen per situatie, en zullen hoger zijn buiten kantooruren.

WIFI

De woningen die voorzien zijn van Wifi of andere Internet aansluiting: De gast heeft geen recht op vergoeding als het internet buiten de schuld van de eigenaar om tijdelijk uitvalt.

Assistentie buiten kantooruren

Wij kunnen buiten kantooruren niet garanderen dat uw klacht of probleem direct wordt opgelost.

Verantwoordelijk gebruik van gemeenschappelijke ruimten

Als de accommodatie beschikt over gemeenschappelijke ruimten, is de gast verplicht zich aan de normen en waarden van deze gemeenschap te houden.

Diefstal

De gast is verantwoordelijk om bij het verlaten van de woning alle deuren en ramen na te kijken of dat ze goed zijn afgesloten. In geen geval kan HPG aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade vanwege een inbraak.

Klachten 

Als u klachten hebt gedurende uw verblijf, vragen wij u dit DIRECT kenbaar te maken aan het personeel van uw accommodatie, zodat er direct gewerkt kan worden aan een oplossing van uw klacht. Echter, mocht uw probleem onopgelost blijven, moet u onmiddellijk (indien mogelijk schriftelijk!) een klacht indienen bij het management van de accommodatie. U kunt ons ook per email: info@reservasmaspinell.com uw klacht kenbaar maken. Dit moet echter gebeuren aan het begin van uw verblijf of de probleemsituatie. 

De gast is verplicht de accommodatie de nodige tijd te geven om het probleem op te lossen. Mocht er geen (schriftelijke) klacht zoals hierboven beschreven zijn ingediend, verliest de gast zijn recht op geld teruggave, tenzij dit anders is afgesproken met de accommodatie. Als klachten aan het eind van het verblijf worden ontvangen komt de gast niet in aanmerking voor restitutie. In geen geval is HPG verantwoordelijk voor het restitueren van gelden; de accommodatie moet hierover in overeenstemming met de gast een regeling treffen.

Bouwactiviteiten, geluidshinder en milieuproblemen 

Het komt incidenteel voor, dat in de directe omgeving van een accommodatie onverwacht bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Wij kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Hetzelfde geldt voor geluidsoverlast door buren, kerkklokken of landbouwwerktuigen. Wij kunnen u ook niet beschermen tegen milieuproblemen in uw vakantiestreek (bijv. vervuiling zeewater) en adviseren u eventuele publicaties hierover in de media te volgen. 

De waarborgsom

De hoogte van de waarborgsom verschilt per woning en is daarom vermeld in de omschrijving van elke woning. Deze borg moet bij aankomst betaald worden en wordt in de regel binnen 5-15 dagen na vertrek teruggestort, met inhouding in geval van schade, extra electra verbruik of excessieve schoonmaakkosten. De woning moet opgeruimd achtergelaten worden, zonder vuile vaat, vuilnis, voedsel of drank in de koelkast en met het vuile beddengoed (en handdoeken indien van toepassing) in de daarvoor bestemde wasmand worden gependoneerd. Indien HPG niet de beheerder is van de woning, dan geldt dat degene die de borg int bij aankomst ook verantwoordelijk is voor de teruggave.

Schade en breuk

Mocht de huurder per ongeluk schade of breuk veroorzaken, moet deze dat direct melden bij de beheerder van de woning. Als ze dit niet doen, dan zijn de kosten voor reparatie of vervanging in zijn geheel voor kosten van de huurder. Mocht de huurder bij aankomst schade of breuk aan de woning treffen, dan moet dat binnen 24 uur gemeld worden bij de receptie. Alle klachten na deze periode zijn niet meer geldig. De schade of breuk wordt dan als verantwoordelijkheid van de huidige huurder gezien.

Uw reservering voor een vakantiehuis in Mas Pinell veranderen 

Wanneer u een verandering wilt aanbrengen in uw boeking nadat deze is bevestigd, kunt u dit kenbaar maken via info@reservasmaspinell.com of per telefoon op nummer +34 972 63 60 84 er kan om een administratieve vergoeding worden gevraagd.

Uw reservering voor een vakantiehuis in Mas Pinell annuleren 

Als u besluit uw reservering te annuleren, vragen wij u dit kenbaar te maken via info@reservasmaspinell.com of per telefoon op nummer +34 972 63 60 84. Vergeet hierbij niet uw naam en referentie nummer te vermelden. De volgende bedragen worden in rekening gebracht, afhankelijk van tijdstip van annulering.

Kosten in geval van annulering van een vakantiehuis in Mas Pinell door de reiziger/huurder:

- Meer dan 21 dagen voor aankomst: 0% van het totaal verschuldigde bedrag.
- Tussen de 21 en 9 dagen voor aankomst: 50% van het totaal verschuldigde bedrag.
- Tot 8 dagen voor aankomst: 100% van het totaal verschuldigde bedrag.

Indien de accommodatie opnieuw voor dezelfde periode verhuurd wordt, zal de aanbetaling deels of volledig worden terugbetaald, afhankelijk van het ontvangen bedrag van de nieuwe huurder met aftrekking van 45€ administratie kosten.

Voor uw gemoedsrust adviseren wij een annuleringsverzekering af te sluiten.

NB: Uw annulering is alleen geldig wanneer u onze schriftelijke bevestiging van uw annulering heeft ontvangen, waarin staat vermeld dat uw annulering is geaccepteerd en daarmee uw reservering is geannuleerd.

Annulering/veranderingen door de eigenaar van een vakantiehuis in Mas Pinell

Wij hopen en verwachten u alle services die bevestigd zijn te leveren. Echter, aangezien wij gebruik maken van onafhankelijke bedrijven en eigenaren om deze service te leveren, hebben wij daarover niet altijd directe controle. Mocht het gebeuren dat de eigenaar een wijziging doorvoert of annuleert, zullen wij ons best doen een geschikt alternatief te vinden of het probleem op een andere gepaste wijze op te lossen. De eigenaar houdt zich het recht voor om in geval van absolute noodzaak uw reservering te annuleren of te wijzigen (bijvoorbeeld in geval van storing of onvoorzien onderhoud, etc.) 

Annulering van een vakantiehuis in Mas Pinell wegens omstandigheden buiten onze invloed

HPG stelt zich niet aansprakelijk en geeft dan ook geen compensatie wanneer wij gedwongen worden om uw reservering te annuleren of te wijzigen door situaties die buiten onze invloed liggen, die wij én onze aangesloten partijen niet hebben kunnen voorzien, ongeacht alle voorzorgsmaatregelen. Hiermee wordt gedacht aan oorlog of dreiging tot oorlog, bedrijfstak disputen, natuurrampen, terroristen, etc.

Annulering van een vakantiehuis in Mas Pinell door de gast vanwege Covid-19:

Als de gast de reservering annuleert vanwege een lockdown of een officieel negatief reisadvies:

- Meer dan 15 dagen voor aankomst: gratis annuleren
- Tussen 15 en 8 dagen voor aankomst: de aanbetaling wordt omgezet in een voucher (geldig 1 jaar)
- 8 dagen of minder voor aankomst: 100% van de totale prijs.

Annulering omdat één of meerdere gasten positief test op Covid-19, of in quarantaine moet(en) vanwege direct contact met een door Covid-19 besmet persoon:

- Algemene annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Indien u een vakantiewoning buiten Mas Pinell heeft gereserveerd, staan de annuleringsvoorwaarden op de informatiepagina van die specifieke woning vermeld.
 
Achtergelaten eigendommen

Als de huurder persoonlijke eigendommen achterlaat, dan zal de beheerder de huurder daarvan direct op de hoogte stellen. Het gevonden item wordt gedurende 3 maanden bewaard. De huurder kan het ophalen bij het kantoor, of de beheerder kan het opsturen naar de woning van de huurder. In dat laatste geval is de huurder verantwoordelijk voor de eventuele verzendkosten.

Acceptatie van deze voorwaarden

Zodra een reservering is aanvaard en is bevestigd door middel van een aanbetaling, zijn alle partijen (gast, HPG en agentschap indien van toepassing) automatisch accoord met de algemene voorwaarden zoals vermeld in dit document.